Aktualności


/ NAZWA KONTRAKTU

Budowa drogi ekspresowej S19 Białystok – Lubartów 
na odcinku Radzyń Podlaski – Kock (początek obwodnicy)


Przedmiot zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest zaprojektowanie i budowa drogi ekspresowej S19 na odcinku Radzyń Podlaski – Kock (początek obwodnicy) długości ok. 18,136 km na odcinku od km 0+193 do km 18+329. Powyższy odcinek stanowi fragment projektowanej drogi ekspresowej S19 leżącej w korytarzu komunikacyjnym VIA CARPATIA oraz zlokalizowany jest na terenie województwa lubelskiego, w powiatach: radzyński, lubartowski, na terenie gmin Radzyń Podlaski, Borki, Kock i Miasto Radzyń Podlaski.

Przebieg odcinka drogi S19 Radzyń Podlaski – Kock

Odszkodowanie za nieruchomości

Na stronie internetowej GDDKiA znajduje się serwis dla właścicieli i użytkowników wieczystych nieruchomości, które zostały przeznaczone pod realizację inwestycji drogowej. Link do w/w serwisu:
Wypłata odszkodowania za nieruchomości przejęte pod budowę dróg krajowych.

                                  / ZAMAWIAJĄCY

                                  Generalna Dyrekcja Dróg
                                  Krajowych i Autostrad,
                                  Oddział w Kielcach

                                  www.gov.pl/web/gddkia

/ INŻYNIER KONTRAKTU

                                 MGGP S.A.

 

                                www.mggp.com.pl

                                  / WYKONAWCA

                                  POLAQUA Sp. z o.o.

 

                                  www.polaqua.pl