Kontrakt

Kontrakt/Umowa z Wykonawcą

 

Nazwa Kontraktu: Budowa drogi ekspresowej S19 Białystok – Lubartów na odcinku Radzyń Podlaski – Kock (początek obwodnicy).

Nr umowy: 12/20-II/RJ/21/22 z dnia 15.09.2022 r.

Kwota Kontraktowa netto: 509 343 155,00 zł

Kwota Kontraktowa brutto: 626 492 080,65zł

Maksymalna Wartość Zobowiązania: 783 579 493,46 zł

Wymagana Minimalna Ilość Wykonania (Kamień Milowy):

  • Kamień Milowy nr 1 – złożenie do właściwego organu administracji publicznej w terminie 10 miesięcy od Daty Rozpoczęcia kompletnego wniosku o ZRID,
 
  • Kamień Milowy nr 2 – wykonane w terminie 25 miesięcy od Daty Rozpoczęcia i zaakceptowane, zgodnie z Subklauzulą 8.14 Roboty i Materiały o wartości niemniejszej niż 20 % Zaakceptowanej Kwoty Kontraktowej netto),
 
  • Kamień Milowy nr 3 – wykonane w terminie 30 miesięcy od Daty Rozpoczęcia i zaakceptowane, zgodnie z Subklauzulą 8.13 70% podbudowy zasadniczej trasy głównej.

System realizacji

Inwestycja realizowana będzie w systemie „Projektuj i Buduj”. Zadaniem Wykonawcy jest wykonanie projektów budowlanych, złożenie wniosków o ZRID (Zezwolenie na Realizację Inwestycji Drogowej) dla wszystkich Robót, opracowanie projektów wykonawczych, wykonanie Robót i uzyskanie pozwolenia na użytkowanie.

Czas na Ukończenie Robót

Minimalny termin realizacji wynosi 36 miesięcy od daty zawarcia umowy. Do czasu realizacji Robót nie wlicza się okresów zimowych (tj. od 15 grudnia do 15 marca). Przewidywana data zakończenia Kontraktu to 04.2026 r.