Zamawiający

Skarb Państwa – 

Generalny Dyrektor Dróg Krajowych i Autostrad

ul. Wronia 53, 00-874 Warszawa

Za realizację kontraktu odpowiada:

Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad
Oddział w Kielcach

ul. Paderewskiego 43/45, 25-950 Kielce

Kierownik Projektu: Pan Wiktor Dora

tel.: +48 41 34 03 956

       

        Inżynier kontraktu

MGGP S.A.

Inżynier kontraktu: Pan Lesław Szczepaniak

 

ul. Polna 4, 21-150 Kock,

tel.: +48 698 102 170

       

        Wykonawca

Polaqua Sp z o.o.

Kierownik budowy: Pan Łukasz Bartoń

ul.  Wojska Polskiego 5, 21-150 Kock

       

        Biuro Projektowe

Multiconsult Polska Sp. z o.o.

        Instytucje zaangażowane w realizację projektu

                                gov.pl/web/infrastruktura