Podpisanie umowy z Konsultantem

W związku z wyborem przez Zamawiającego firmy MGGP S.A. na Konsultanta, w dniu 20.03.2023 r. w Kielcach została podpisana Umowa na pełnienie nadzoru nad projektowaniem i realizacją Robót oraz zarządzanie Kontraktem ,,Budowa drogi ekspresowej S19 Białystok – Lubartów na odcinku Radzyń Podlaski – Kock (początek obwodnicy)”. Konsultant usługę rozpoczął dnia 03.04.2023 r.