Wykaz przewidywanych obiektów inżynierskich:

L.P.Kilometraż orientacyjnyPrzeszkodaRodzaj obiektu Inżynierskiego
10+836,14/-DP nr 1210L z trasą głównąWD lub WS
22+651,82/-DP nr 1263L z trasą głównąWD lub WS
33+349,67/-DK nr 63 z trasą główną węzeł “Radzyń Podlaski Południe”WD lub WS
44+101,43/-DG nr 101908L/102051L z trasą głównąWD lub WS
55+917,00/43+700Trasa główna ze szlakiem migracji dla zwierząt średnichPZGs lub PZDs
6Droga DW ze szlakiem migracji dla zwierząt średnich
77+157,58/-DP nr 1226 L z trasą głównąWD lub WS
87+500,00/45+100Trasa główna ze szlakiem migracji dla zwierząt dużychPZGd lub PZDd
98+670,00/-Ciąg pieszo-rowerowy z trasą głównąKD lub PP
109+414,37/47+195Trasa główna ze szlakiem migracji dla zwierząt dużychPZGd
1110+780,82/48+560Trasa główna z rzeką Bystrzycą i szlakiem migracji dla zwierząt średnichMS +PZDs
12Droga DW ze szlakiem migracji dla zwierząt średnichMS +PZDs
1311+332,56/-DP1218L i DP1250L z trasą główną Węzeł BorkiWD lub WS
1412+819,39/50+600Trasa główna ze szlakiem migracji dla zwierząt średnichPZGs lub PZDs
15Droga DW ze szlakiem migracji dla zwierząt średnich
1614+342,74/-DP nr 1222L/1251L z trasą głównąWD lub WS
1715+564,37/53+345Trasa główna ze szlakiem migracji dla zwierząt dużychPZGDd
1816+700,00/-Ciąg pieszo-rowerowy z trasą głównąKD lub PP
1918+064,42/55+845Trasa główna ze szlakiem migracji dla zwierząt średnichPZGs lub PZDs
20Droga DW ze szlakiem migracji dla zwierząt średnich

Objaśnienie oznaczeń:
WS – wiadukt w ciągu
WD – wiadukt drogowy
WK – wiadukt kolejowy
MS – most drogi ekspresowej
PZGd – przejście górne dla dużych zwierząt
PZDdz – przejście dolne zespolone dla dużych zwierząt
PZDs – przejście dolne dla średnich zwierząt