Roboty drogowe

W ramach zadania należy zaprojektować i wykonać następujące roboty:

Projektowane parametry drogi ekspresowej:

 • Przekrój budowany  – 2×2
 • Przekrój docelowy – 2×2
 • Rodzaj konstrukcji nawierzchni – podatna/sztywna (dookreślona przez Wykonawcę na etapie projektu budowlanego)
 • Klasa techniczna – S
 • Prędkość projektowa Vp – 100 km/h
 • Ilość i szerokość pasów ruchu  – 2 x 2 x 3,5 m
 • Pas dzielący wraz z opaskami  – min. 5 m
 • Pas awaryjny – 2,5 m
 • Szerokość pobocza gruntowego – 0,75 m lub większa, jeśli wynika to z warunków usytuowania urządzeń organizacji, BRD lub ochrony środowiska
 • Kategoria ruchu – KR 6
 • Obciążenie nawierzchni  – 115 kn/oś
 • Skrajnia pionowa  – 5,0 m
 • Pochylenie poprzeczne*  – 2,5 %

* jezdnie drogi ekspresowej na odcinku prostym w planie powinny mieć pochylenie poprzeczne skierowane na zewnątrz korony drogi

Wymagania w zakresie przejazdów awaryjnych:

 • Odstępy od 3 do 4 km
 • Konstrukcja nawierzchni taka jak jezdni głównej ( 158, pkt 3 warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie)
 • Dopuszczalny nacisk pojedynczej osi napędowej pojazdu na nawierzchnie jak dla jezdni głównej
 • Długość przejazdu – 90 m
 • Konstrukcja barier umożliwiająca szybki i łatwy demontaż oraz bezpieczny przyjazd

Węzeł Radzyń Podlaski Południe  

Droga krajowa nr 63 będzie krzyżować się z drogą ekspresową w km 3+350 i przebiegać nad lub pod drogą ekspresową. Wykonany węzeł zapewni wszystkie relacje skrętne. W obrębie drogi ekspresowej należy uwzględnić konieczność dokonania korekty przebiegu drogi krajowej na długości nie mniejszej niż 465 m. Skrzyżowanie drogi krajowej nr 63 z drogą ekspresową należy wykonać w postaci węzła typu WB. W ramach korekty przebiegu drogi krajowej (przebudowy drogi krajowej) należy zapewnić prowadzenie ruchu pieszo- rowerowego poza jezdnią.

Droga krajowa nr 63

 • klasa techniczna (drogi krajowej krzyżującej się z S) – GP
 • prędkość projektowa Vp – 70 km/h
 • liczba jezdni – 1
 • liczba i szerokość pasów ruchu – 2×3,5 m
 • szerokość pobocza gruntowego – 2,00 m lub większa, jeżeli wynika to z warunków usytuowania urządzeń organizacji, bezpieczeństwa ruchu lub ochrony środowiska
 • rodzaj konstrukcji nawierzchni – podatna
 • kategoria ruchu – KR 4
 • dopuszczalny nacisk pojedynczej
 • osi napędowej pojazdu na nawierzchnię – 115 kN/oś
 • skrajnia pionowa – min. 4,8 m
 • szerokość infrastruktury dla pieszych: zasadnicza szerokość chodnika – min. 1,5 m
 • Łącznice: L01P, L02P, L03L, L04L

typ łącznic: – P1

 • prędkość projektowa Vp – 40 km/h
 • szerokość jezdni wraz z opaskami – 6,0 m
 • szerokość pasa ruchu – 4,5 m
 • szerokość opaski zewnętrznej – 1,0 m
 • szerokość opaski zewnętrznej – 0,5 m
 • pobocza gruntowe – min. 1,00 m lub większa, jeżeli wynika to z warunków usytuowania urządzeń organizacji, bezpieczeństwa ruchu lub ochrony środowiska
 • rodzaj konstrukcji nawierzchni – podatna kategoria ruchu – KR 5
 • dopuszczalny nacisk pojedynczej osi napędowej pojazdu na nawierzchnię – 115 kN/oś
 • Łącznice: Łącznik (pomiędzy skrzyżowaniami a łącznicami)

typ łącznic: – 2xP1

 • prędkość projektowa Vp – 40 km/h
 • szerokość jezdni wraz z opaskami – 6,0 m
 • szerokość pasa ruchu – 4,5 m
 • szerokość opaski zewnętrznej – 1,0 m
 • szerokość opaski zewnętrznej – 0,5 m
 • pobocza gruntowe – min. 1,00 m lub większa, jeżeli wynika to z warunków usytuowania urządzeń organizacji, bezpieczeństwa ruchu lub ochrony środowiska
 • rodzaj konstrukcji nawierzchni – podatna kategoria ruchu – KR 5
 • dopuszczalny nacisk pojedynczej osi napędowej pojazdu na nawierzchnię – 115 kN/oś

Węzeł Borki

Drogi powiatowe nr 1218L i 1250L będą krzyżować się z drogą ekspresową w km 11+333 i przebiegać nad lub pod drogą ekspresową. Wykonany węzeł zapewni wszystkie relacje skrętne. W obrębie drogi ekspresowej należy uwzględnić konieczność dokonania korekty przebiegu drogi powiatowej nr 1218L na długości nie mniejszej niż 180 m oraz drogi powiatowej nr 1250L na długości nie mniejszej niż 160 m. Skrzyżowanie drogi powiatowej nr 1218L i 1250L z drogą ekspresową należy wykonać w postaci węzła typu WB. W ramach korekty przebiegu dróg powiatowych (przebudowy drogi powiatowej) należy zapewnić prowadzenie ruchu pieszo-rowerowego poza jezdnią.

Drogi powiatowe nr 1250L i 1218L

 • klasa techniczna – Z
 • prędkość projektowa Vp – 40 km/h
 • liczba jezdni – 1
 • liczba i szerokość pasów ruchu – 2×3,0 m
 • szerokość pobocza gruntowego – 1,00 m lub większa, jeżeli wynika to z warunków usytuowania urządzeń organizacji, bezpieczeństwa ruchu lub ochrony środowiska
 • rodzaj konstrukcji nawierzchni – podatna
 • kategoria ruchu – KR 3
 • dopuszczalny nacisk pojedynczej
 • osi napędowej pojazdu na nawierzchnię – 115 kN/oś
 • skrajnia pionowa – 4,8 m
 • szerokość infrastruktury dla pieszych: zasadnicza szerokość chodnika przy jezdni – min. 2,0 m
 • Łącznice: L01P, L02P, L03L, L04L

typ łącznic: – P1

 • prędkość projektowa Vp – 40 km/h
 • szerokość jezdni wraz z opaskami – 6,0 m
 • szerokość pasa ruchu – 4,5 m
 • szerokość opaski zewnętrznej – 1,0 m
 • szerokość opaski zewnętrznej – 0,5 m
 • pobocza gruntowe – min. 1,00 m lub większa, jeżeli wynika to z warunków usytuowania urządzeń organizacji, bezpieczeństwa ruchu lub ochrony środowiska
 • rodzaj konstrukcji nawierzchni – podatna kategoria ruchu – KR 5
 • dopuszczalny nacisk pojedynczej
 • osi napędowej pojazdu na nawierzchnię – 115 kN/oś

Przejazd w ciągu drogi powiatowej nr 1210L

Droga powiatowa nr 1210L będzie krzyżować się z drogą ekspresową w km 0+836 i przebiegać nad lub pod drogą ekspresową. W obrębie drogi ekspresowej należy dokonać korekty przebiegu drogi powiatowej na długości nie mniej niż 650 m. Skrzyżowanie drogi

powiatowej nr 1210L z drogą ekspresową należy wykonać w postaci przejazdu. W ramach korekty przebiegu powiatowej nr 1210L (rozbudowy drogi powiatowej) należy uwzględnić prowadzenie ruchu pieszo-rowerowego poza jezdnią.

 • klasa techniczna – Z
 • prędkość projektowa Vp – 50 km/h
 • ilość pasów ruchu – 2
 • szerokość pasów ruchu – 3,0 m
 • szerokość pobocza gruntowego – min. 1,0 m
 • kategoria ruchu – KR 3
 • obciążenie nawierzchni – 115 kN/oś
 • skrajnia pionowa – 4,8 m
 • szerokość infrastruktury dla pieszych i rowerzystów:
 • zasadnicza szerokość ścieżki rowerowej – min. 2,0 m
 • zasadnicza szerokość chodnika przy jezdni – min. 2,0 m

Przejazd w ciągu drogi powiatowej nr 1263L

Droga powiatowa nr 1263L będzie krzyżować się z drogą ekspresową w km 2+652 i przebiegać nad lub pod drogą ekspresową. W obrębie drogi ekspresowej należy dokonać korekty przebiegu drogi powiatowej na długości nie mniej niż 540 m. Skrzyżowanie drogi powiatowej nr 1263L z drogą ekspresową należy wykonać w postaci przejazdu. W ramach korekty przebiegu powiatowej nr 1263L (rozbudowy drogi powiatowej) należy uwzględnić prowadzenie ruchu pieszo-rowerowego poza jezdnią.

 • klasa techniczna – Z
 • prędkość projektowa Vp – 50 km/h
 • ilość pasów ruchu – 2
 • szerokość pasów ruchu – 3,0 m
 • szerokość pobocza gruntowego – min. 1,0 m
 • kategoria ruchu – KR 3
 • obciążenie nawierzchni – 115 kN/oś
 • skrajnia pionowa – 4,8 m
 • szerokość infrastruktury dla pieszych i rowerzystów:
 • zasadnicza szerokość ścieżki rowerowej – min. 2,0 m
 • zasadnicza szerokość chodnika przy jezdni – min. 2,0 m

Przejazd w ciągu drogi gminnej nr 101908L/102051L

Droga gminna nr 101908L/102051L będzie krzyżować się z drogą ekspresową w km 4+101 i przebiegać nad lub pod drogą ekspresową.

W obrębie drogi ekspresowej należy dokonać korekty przebiegu drogi gminnej nr 101908L/102051L na długości nie mniej

niż 488 m. Skrzyżowanie drogi gminnej nr 101908L/102051L z drogą ekspresową należy wykonać w postaci przejazdu. W ramach korekty przebiegu gminnej nr 101908L/102051L (rozbudowy drogi gminnej) należy uwzględnić prowadzenie ruchu pieszo-rowerowego poza jezdnią.

 • klasa techniczna – L
 • prędkość projektowa Vp – 30 km/h
 • ilość pasów ruchu – 2
 • szerokość pasów ruchu – 2,75 m
 • szerokość pobocza gruntowego – min. 0,75 m
 • kategoria ruchu – KR 2
 • obciążenie nawierzchni – 100 kN/oś
 • skrajnia pionowa – 4,7 m
 • szerokość infrastruktury dla pieszych i rowerzystów:
 • zasadnicza szerokość ścieżki rowerowej – min. 2,0 m
 • zasadnicza szerokość chodnika przy jezdni – min. 2,0 m

Przejazd w ciągu drogi powiatowej nr 1226L

Droga powiatowa nr 1226L będzie krzyżować się z drogą ekspresową w km 7+158 i przebiegać nad lub pod drogą ekspresową. W obrębie drogi ekspresowej należy dokonać korekty przebiegu drogi powiatowej na długości nie mniej niż 482 m. Skrzyżowanie drogi powiatowej nr 1226L z drogą ekspresową należy wykonać w postaci przejazdu. W ramach korekty przebiegu powiatowej nr 1226L (rozbudowy drogi powiatowej) należy uwzględnić prowadzenie ruchu pieszo-rowerowego poza jezdnią.

 • klasa techniczna – Z
 • prędkość projektowa Vp – 40 km/h
 • ilość pasów ruchu – 2
 • szerokość pasów ruchu – 3,0 m
 • szerokość pobocza gruntowego – min. 1,0 m
 • kategoria ruchu – KR 3
 • obciążenie nawierzchni – 115 kN/oś
 • skrajnia pionowa – 4,8 m
 • szerokość infrastruktury dla pieszych:
 • zasadnicza szerokość chodnika przy jezdni – min. 2,0 m

Przejazd w ciągu drogi powiatowej nr 1222L/1251L

Droga powiatowa nr 1222L/1251L będzie krzyżować się z drogą ekspresową w km 14+343 i przebiegać nad lub pod drogą ekspresową. W obrębie drogi ekspresowej należy dokonać korekty przebiegu drogi powiatowej 1222L/1251L na długości nie mniej niż 768 m. Skrzyżowanie drogi powiatowej nr 1222L/1251L z drogą ekspresową należy wykonać w postaci przejazdu. W ramach korekty przebiegu powiatowej nr 1222L/1251L (rozbudowy drogi powiatowej) należy uwzględnić prowadzenie ruchu pieszo-rowerowego poza jezdnią.

 • klasa techniczna – Z
 • prędkość projektowa Vp – 50 km/h
 • ilość pasów ruchu – 2
 • szerokość pasów ruchu – 3,0 m
 • szerokość pobocza gruntowego – min. 1,0 m
 • kategoria ruchu – KR 3
 • obciążenie nawierzchni – 115 kN/oś
 • skrajnia pionowa – 4,8 m
 • szerokość infrastruktury dla pieszych:
 • zasadnicza szerokość chodnika przy jezdni – min. 2,0 m

Dodatkowe jezdnie obsługujące przyległy teren – dojazdy do nieruchomości pozbawionych dostępu do drogi publicznej przez budowę drogi ekspresowej, dojazdy do urządzeń technicznych należy zaprojektować i wykonać dla przekroju docelowego trasy głównej.

Dodatkowe jezdnie obsługujące przyległy teren – z mijankami

(łączna długość nie mniej niż 41,010 km)

 • klasa techniczna – D
 • prędkość projektowa Vp – 30 km/h
 • szerokość jezdni – 3,5 m (dla dróg ppoż 4,0m)
 • szerokość poboczy – min. 0,75 m
 • kategoria ruchu – KR1
 • dopuszczalny nacisk pojedynczej
 • osi napędowej pojazdu na nawierzchnię – 80 kN/oś
 • rodzaj konstrukcji nawierzchni Warstwa ścieralna – podwójne powierzchniowe utrwalenie,
 • Podbudowa zasadnicza – mieszanka niezwiązana z kruszywem C90/3 / destruktem asfaltowym – 0/31,5 mm – grubość 20 cm lub mieszanka niezwiązana z kruszywem C50/30 – 0/31,5 mm – grubość 22 cm,
 • Dolna warstwa konstrukcyjna zgodnie z pkt 8 KTKNPiP, tab. 8.4.
 • mijanki – w odstępach max 250 m
 • długość mijanki – 25 m
 • szerokość jezdni w obrębie mijanki – 5 m
 • skos wjazdowy – 1:2
 • skos wyjazdowy – 1:2
 • szerokość infrastruktury dla pieszych i rowerzystów:
 • zasadnicza szerokość ścieżki pieszo-rowerowej – min. 2,5 m
 • zasadnicza szerokość chodnika – min. 1,5 m

Infrastruktura dla pieszych i rowerzystów

Ścieżki pieszo-rowerowe, chodniki, ścieżki rowerowe, należy zaprojektować i wykonać zgodnie z warunkami technicznymi oraz wytycznymi zawartymi w „Wytycznych dla infrastruktury pieszej i rowerowej” – załącznik nr 2. Rozwiązania projektowe należy uzgodnić z właściwymi jednostkami samorządu terytorialnego lub działającymi w ich imieniu właściwymi zarządcami dróg i przedłożyć Zamawiającemu do zaakceptowania.

Łączna długość min.:

– ścieżek pieszo-rowerowych – ok. 1,0 km,

– ścieżek rowerowych – ok. 2,3 km,

– chodników – ok. 9,3 km.

Odwodnienie

Wody opadowe z drogi ekspresowej powinny być odprowadzane poprzez zaprojektowane i wykonane elementy systemu odwodnienia do odbiornika wód opadowych.

Należy zaprojektować i wykonać system odwodnienia, zawierający m.in. przepusty, na podstawie wykonanej w ramach zamówienia dokumentacji hydrologiczno-hydraulicznej. System odwodnienia powinien spełniać wymagania wynikające z wydanych decyzji administracyjnych i przepisów prawa, w tym warunków wynikających z ponownej oceny oddziaływania inwestycji na środowisko oraz zapewniać skuteczne odprowadzenie wody na etapie realizacji oraz eksploatacji.