Zaawansowanie rzeczowe oraz finansowe

Zaawansowanie finansowe
7.21%
Wymagania ogólne
43.02%
Postęp Prac Projektowych
70.88%
Roboty
0%